Alpspirea Little Princess

Spirea Little Princess

Kompakt, lågt, rundat växtsätt.
Höjd 0,5-0,8 m.
Rikligt med rosa blommor i juni-juli.
Sol. Alla jordar utom riktigt näringsfattiga.
Friväxande häckar, slänter, samplantering.
Zon: 1-6
149 kr Köp
Artikelnr: 10029