Kogödsel 50 liter

Har många användningsområden, bl.a. till plantering av buskar, träd, häckar
och perenner, till grönsakslandet som jordförbättring samt långsiktig gödning
och bibehållet mikroliv, som gödning till buskar och häckar och träd.
69 kr Köp
Artikelnr: 26