Valnöt FK Västeråker ungträd

Juglans Mandshurica FK Västeråker

Kallas även nordens palm, en prakt i trädgården.
Mycket dekrotiv och annorlunda växt.
Kan bilda fint "rum" för sittplats/skugga.
Frukter i klasar om 3-6.
Zon: 1-4(5)
1 495 kr Köp
Artikelnr: 3839