Plantjord 50 liter 3-pack

Plantjord 50 liter

Grundgödslad med NPK + mikro. Innehåller både en bra luftig harvtorv
och sand. Planteringsjorden kan användas som jordförbättring i tex. grönsaks-
landet, mullfattiga jordar samt vid plantering av buskar, träd och
perenner i rabatt, tillsammans med t.ex. Kogödsel eller Hönsgödsel.
189 kr Köp
Artikelnr: 32